Fredrik Landstorp med familj

Vår familj bor i Sundbyholm utanför Eskilstuna


Familjens postadress

Sundbyholm, Lyckebo

635 08 Eskilstuna


Familjemedlemmar


Fredrik Landstorp

Byggnadsingenjör

Tel: 070-554 25 02

Fredrik driver idag konsultbolaget Landstorps Fastighetsutveckling med sin bror.

Pernilla Landstorp

Sjuksköterska

Tel: 070-273 33 26

Pernilla jobbar idag som sjuksköterska inom Eskilstuna kommun.

På fritiden driver jag en hobbybesättning med frigående höns. Jag säljer ägg med egen designade kartonger på beställning. HÄR

August Landstorp

Tel: 070-797 96 33

OScar Landstorp

Tel: 070-639 69 62


Olle Landstorp

Tel: 072-228 77 47