Aktiva företagsengagemang


LANDSTORPs Fastighetsutveckling AB

Fredrik och Patriks konsultbolag.Ett konsultbolag som bedriver utvecklings- och projektlednings uppdrag inom bygg, fastighet och infrastruktur.
Företaget startades 2020

LANDSTORP.SE/LANDSTORPS-FASTIGHETSUTVECKLING

Landstorp Fastigheter AB

Landstorp Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som bygger, utvecklar, äger och förvaltar egna fastigheter.
www.landstorpfastigheter.se

AKTivt DELÄGANDE


Eskilstuna Projektutveckling AB

Fastighetsbolag i Eskilstuna.

Delägare sedan 2016.

Avslutade Företagsengagemang


Hermelin Fastigheter AB

Fastighetsbolag med ca 200 hyreslägenheter i Eskilstuna, Torshälla och Stockholm. Patrik och Fredrik är stolta delägare i detta bolag.

Delägare sedan 2018.
Hela innehavet således 2022.

HERMELINFASTIGHETER.SE

Landstorps Cadhouse AB

Byggkonsulbolag som startades av Patrik Landstorp 1998. Företaget drevs av Fredrik, Patrik och Ulf Larsson mellan åren 1998-2020.
Fredrik och Patrik sålde företaget till nya ägare 2020

www.Cadhouse.se

Cadhouse Hyresbostäder AB

Fastighetsbolag som äger mark i syfte att exploateras till hyresbostäder.
Företaget startades 2020
Företaget såldes 2020

Cadhouse Bostäder AB

Fastighetsbolag som äger bostadsrätter i Borsökna och som hyrs ut.
Företaget startades 2019
Företaget såldes 2020

Centrumfastigheter i Kungsör AB

Fastighetsbolag med 8 st hyreslägenheter och en affärslokal i Kungsör. Företaget drevs mellan 2010 - 2018.
Företaget såldes 2018

Smedfast AB

Fastighetsbolag med 100 st hyreslägenheter i Torshälla. Företaget drevs mellan 2010-2015.
Företaget såldes 2015

Projektpersonal i Eskilstuna AB

Ett bemanningsbolag inom byggbranschen med största kund Tiivi Fönster AB. Företaget drevs mellan åren 2005 - 2010.
Företaget såldes 2010