Bolagets verksamhet:
 Vi är ett konsultbolag som bedriver utveckling- och projektledningsuppdrag  inom bygg, fastighet och infrastruktur .

Patrik och Fredrik har tillsammans över 40 års erfarenhet av projektering, projekt och byggledning samt myndighetshantering. 

Uppdrag:
 Vi hjälper fastighetsägare, byggherrar och exploatörer att genomföra sina projekt. 
medlem i
Samarbetspartners
Just nu utvecklar Landstorps Fastighetsutveckling AB dessa företag och regioner
Kontakta oss

Patrik Landstorp

Byggnadsingengör, Certifierad KA PBL

Fredrik Landstorp

Byggnadsingengör, Certifierad KA PBL


SC1498-11 Behörighet K (komplicerad)

       


SC1848-12
Behörighet K (komplicerad)

Faktureringsadress

Landstorps Fastighetsutveckling AB
Box 180
631 03 Eskilstuna

              faktura@landstorp.se
Org nr. 559279-2005

Besöksadress Eskilstuna

Munktell science park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna

Måndag-Fredag: 8 -17

Besöksadress Stockholm

Landstorps Fastighetsutveckling AB
Kungsgatan 32, 8 tr
111 35 Stockholm